Author: 26667312

Technicy NOWECH w Akademii Fujitsu

Technicy NOWECH w Akademii Fujitsu

5 lutego 2019 roku nasi technicy uczestniczyli w szkoleniu dla Autoryzowanego Partnera Serwisowego w zakresie montażu i obsługi urządzeń klimatyzacyjnych SPLIT i MULTI SPLIT FUJITSU, prowadzonym przez inżyniera Tomasza Labudę w Akademii Fujitsu w Katowicach. Po merytorycznych i rozwijających wykładach przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy i zaliczenie wcale prostych testów.

Wiosenne praktyki w NOWECH

Wiosenne praktyki w NOWECH

W styczniu 2018 r. zorganizowaliśmy w NOWECH warsztaty dla uczniów trzeciej klasy lubańskiego Technikum Elektrycznego. Właściciel firmy, Leszek Nowak, zapoznał przyszłych techników ze specyfiką pracy w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz omówił m.in. budowę i funkcje wybranych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. A po części teoretycznej – uczniowie mogli samodzielnie zmierzyć się z przygotowanymi

google logo