Klimatyzacja Dolny Śląsk

Wiosenne praktyki w NOWECH

Wiosenne praktyki w NOWECH

W styczniu 2018 r. zorganizowaliśmy w NOWECH warsztaty dla uczniów trzeciej klasy lubańskiego Technikum Elektrycznego. Właściciel firmy, Leszek Nowak, zapoznał przyszłych techników ze specyfiką pracy w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz omówił m.in. budowę i funkcje wybranych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. A po części teoretycznej – uczniowie mogli samodzielnie zmierzyć się z przygotowanymi

NOWECH laureatem PP FUJITSU „Poznaj Klimat – Made in Japan”

NOWECH laureatem PP FUJITSU „Poznaj Klimat – Made in Japan”

Tegoroczna ogólnopolska Konferencja Dystrybutorów FUJITSU odbyła się 2 marca w Łochowie. Gościli na niej przedstawiciele kilkudziesięciu firm współpracujących z Klima-Therm. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym całego wydarzenia była uroczystość wręczenia nagród Laureatom Programu Partnerskiego FUJITSU 2017: „Poznaj Klimat – Made in Japan” – wśród których znalazła się również firma NOWECH.

google logo