Technik chłodnictwa i klimatyzacji: wyzwania i jak im sprostać?

Jak szkolić przyszłych pracowników sektora chłodnictwa i klimatyzacji? Co nasza branża może im zaoferować? I dlaczego warto mieć tytuł: „technik chłodnictwa” – o tym rozmawialiśmy podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa.

W konsultacjach dotyczących tego tematu udział wzięli więc nie tylko Członkowie KFCh, ale również goście reprezentujący Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele uczelni technicznych i szkół zawodowych. Musimy bowiem podkreślić, że jednym z ważniejszych wyzwań w rozwoju edukacji chłodniczej jest właśnie współpraca jednostek badawczych z firmami chłodniczo-klimatyzacyjnymi. KFCh (liczące aktualnie 122 członków) już teraz może pochwalić się znaczącym wkładem w przywracanie chłodniczego wykształcenia zawowodwego do szkół, my natomiast przypominamy (zapraszając zarazem!), że od blisko 8 lat umożliwiamy uczniom szkół zawodowych i studentom uczelni technicznych odbywanie praktyk i staży pod okiem naszych specjalistów w NOWECH.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji to zawód warty zainteresowania. Zawód współcześnie potrzebny, z perspektywami rozwoju. Wszystkim zainteresowanym polecamy sprawozdanie z Walnego Zebrania KFCh (na którym oczywiście nie zabrakło i naszych przedstawicieli), które znajdą Państwo, klikajac w link.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji: wyzwania i jak im sprostać?
google logo